Marcas Prontus Artículo Link.

Uso de la marca: %%<nombre_marca>%%

Generales %%<nombre_marca>%%

_FECHAC: 20170225
_FECHAPLONG: Domingo 26 de febrero de 2017
_FECHACSHRT: 25/02/2017
_FECHAP: 20170226
_HORAP: 21:54
_FECHAE: 99999999
_FECHAELONG: Jueves 99 de de 9999
_FECHAESHRT: 99/99/9999
_HORAE: 00:00

Tab Cabecera %%<nombre_marca>%%

_TXT_titular (No formateado):

Taller del P. Kentenich - 7 sesiones


_titular (formateado):Taller del P. Kentenich - 7 sesiones
linkhttp://www.emol.com/
CMB_target_top

Tab Fotos %%<nombre_marca>%%

Fotos de Portada:
FOTOFIJA_PORT420:
FOTOFIJA_PORT300:
FOTOFIJA_PORT150:
FOTOFIJA_PORT80:

Dimensiones de la imagen ANCHO

_WFOTOFIJA_PORT420:
_WFOTOFIJA_PORT300:
_WFOTOFIJA_PORT150:
_WFOTOFIJA_PORT80:

Dimensiones de la imagen ALTO

_HFOTOFIJA_PORT420:
_HFOTOFIJA_PORT300:
_HFOTOFIJA_PORT150:
_HFOTOFIJA_PORT80:

Tab Links %%<nombre_marca>%%

link1:
CMB_target1:_top
link2:
CMB_target2:_top
link3:
CMB_target3:_top
link4:
CMB_target4:_top
link5:
CMB_target5:_top